Model No. D5413 - Weinas

Weinas – Par LED D5413

  • Giá : Liên hệ
  • Tình trạng : Đặt hàng

Power Supply: AC110V~240V/50-60Hz (switching power supply)

Lamp: 3W×54LED(R12、G14、B14、W14)162W

Channel: 8CHS

Power Supply: AC110V~240V/50-60Hz (switching power supply)

Lamp: 3W×54LED(R12、G14、B14、W14)162W

Channel: 8CHS

Beam Angle: 25 degree (Standard)

Rated Power: 180W

Protection Rating: IP65