Model No. ZOM1230A - Monon

MONON – 12°-30°Zoom Profile

  • Giá : Liên hệ
  • Tình trạng : Đặt hàng

Beam angle: 12° ~ 30°

Luminaires efficiency: 38.2% 45%

Beam angle: 12° ~ 30°

Luminaires efficiency: 38.2% 45%

Luminance of 5 meter: 8126lux 6201lux

Luminous efficiency: 7652lm- 8108lm

Uniformity of illuminance: 0.73

Body weight: 9.2kg