Model No. ZOM2350A - Monon

MONON – 23°-50°Zoom Profile

  • Giá : Liên hệ
  • Tình trạng : Đặt hàng

Beam angle: 23° ~ 50°

Luminaires efficiency: 45% 50.1%

Beam angle: 23° ~ 50°

Luminaires efficiency: 45% 50.1%

Luminance of 5 meter: 6015lux 2851lux

Luminous efficiency: 8286lm  8501lm

Uniformity of illuminance: 0.74

Body weight: 8.1kg